Rapport om vävläget i Plunge vid vårresan 2010

35 vävstolar är skänkta från Vänner emellan till Plunge i dagsläget.

12st finns i Vävkammaren på Kulturhuset

9st finns på Jordbruksskolan

3st finns på Härbärget för hemlösa

En av vävdeltagarna har fått 2 vävstolar till uppbyggnaden av in vävstuga i Plateliai

De flesta i vävprojektet väver nu så mycket att de behöver en vävstol hemma.

En av deltagarna har haft en egen vävutställning på Museet i Plateliai.

Man väver kjolar och västar till sina folkdräkter, löpare, mattor, dukar, traslöpare och mycket mer. De gör inte enbart det som de lärt sig i projektet utan de utvecklar sin vävning.

 

Nu har vävdeltagarna så mycket baskunskaper så att de vill ta tag i sina egna vävtraditioner.

 

När Vänner emellan var i Plunge i april tittade vi på en konstutställning i Kulturhuset  gjord av folkkonstnärer i och omkring Plunge. Flera av vävdeltagarna deltog i den utställningen.

 

Jordbruksskolan har ”vävt in” vävningen i ämnen som tex marknadsföring och försäljning.

Man räknar materialpris moms och vinst. Elever har deltagit på marknader och sålt vävda alster men också i lärarrum och på skolan

 

På Härbärget berättade man att de kan använda vävningen som ett instrument i att få fram individens förmåga och personlighet. Man ka se personens uthållighet, noggrannhet och koncentrationsförmåga, så att man kan använda det i arbetsterapi- och rehabiliteringsprocessen. De berättar att en man som är stressad och behöver utlopp för sin energi kan riva lakan till mattrasor och på så sätt reducera sin stress.

En del är mycket noggranna när de mäter och klipper mattrasor och utvecklar på så sätt sin noggrannhet och kan mycket väl få uppgifter som att klippa eltråd där man behöver vara mycket noga. Man kan också se om personer är ansvarstagande och utför och slutför det som de är ålagda att göra. Så på detta sätt kan vävningen fylla många funktioner.

 

En av deltagarna i vävprojektet håller på att skriva ett projekt för att man vill ta upp de gamla litauiska vävtraditionerna ochlitauiska hantverkstraditioner över huvud taget.

Man hoppas att få projektpengar till ett  hantverkshus i Plateliaias Nationalpark där man vill ta upp vävtraditioner inom Nationalparken.

 

Rimantas, den enda manliga vävdeltagaren vill väva daldräll men han har inte riktigt ännu baskunskaperna för att göra detta, men han är på god väg…..

 

Birgitta Karlsson och Ing-Marie Egerström räknar med att ha en fortsättningskurs i  Plunge  några dagar i augusti.

 

Karin Knutsson

Kommentarer inaktiverade.