Vävprojektet

Vävprojektet i Plunge

Vänner emellans vävprojekt  5 år senare

Inte visste vi vad vi rullade igång genom vårt vävprojekt år 2008. Inte kunde vi ana vilken utveckling och vilken aktivitet det skulle sätta igång. Verksamma vävare i Plunge leder idag kurser i vävning, informerar och föreläser om entreprenörskap och om hur man startar egna företag. Vävningen har lyfts in i undervisningen i flera skolor. Det finns en öppen vävstuga i kulturhuset i Plunge dit många ungdomar söker sig för att lära sig väva.

Två nya hantverkshus har bildats i byar utanför Plunge tack vare vävningen. Nu väver man också tyg till att sy nya folkdräkter. På härbärget för hemlösa i Plunge vävs det framför allt av män. Här använder man vävningen rent terapeutiskt. En man med mycket oro kan riva mattrasor och på så sätt minska sin ångest. Vävarna har plockat fram sina litauiska vävtraditioner och det tillverkas tom nya vävstolar efter gammal litauisk förebild.

Rimantas som var den ende manliga deltagaren i vävprojektet 2008 berättade då att han drömde om att kunna väva daldräll, som inte är det enklaste mönstret att väva. Nu finns hans daldräll med på vävutställningen i kulturhuset i Plunge 5 år senare. Han lär också barn på en dagverksamhet att väva.

Vaiva som läste om att det gick att söka pengar för bevarande av kulturarv, sökte pengar och fick det, så att hon kunde bygga en hantverksstuga på sin gård i Plateliai där hon bedriver utbildning och arbete. Vaiva hade i somras ett projekt med en grupp italienska kvinnor som var hos henne och lärde sig väva trasmattor. Vaiva är också ute och föreläser om hur kvinnor kan starta små företag. På sikt kan man tänka sig att det blir stor efterfrågan på vävgarn i Litauen och att det på så sätt växer fram en industri utifrån det.

Vid träff med två kvinnor från Klaipeda som hjälper människor att förverkliga projekt, får vi veta att 8 byalag runtom Klaipeda vill lära sig väva. Kvinnorna berättar att vävning ses som ett ”bindemedel” att umgås. Så nu efterfrågas det fler vävstolar.

Vänner emellan sådde ett frö och nu får vi vara med och skörda det vi tillsammans har skapat. Ord är i sanning en skapande handling. /Karin Knuutsson

Start våren 2008

Hösten 2007 började tanken på en vävkurs i Plunge att växa fram.

5 maj 2008 fanns vävlokal, vävstolar och garn på plats. Mellan maj-september hade Vänner emellan en vävkurs med 11 kvinnor och 1 man, som var fjärde vecka undervisades av kvinnor från Vänner emellan. Våren 2009 var vi där under en vecka och undervisade på en gymnasieskola. Samma år var de litauiska vävdeltagarna i Sverige på studiebesök. 2010 var Vänner emellan där med en djupdykning i Daldräll. 2011 och 2012 var Vänner emellan på Plunges stadsfest och tillsammans vävde och visade vi vävar på torget.

vävprojekt22013 finns i tankarna att göra en kurs i montering av det vävda. Det känns som att vävprojektet inte tar slut utan det fortsätter. De 12 som vävde leder nu egna kurser i sin vävlokal i kulturhuset i Plunge. De flesta har vävstolar i hemmen och väver med glädje och entusiasm. Svenska kvinnor har gett litauiska kvinnor och en man sin vävkunskap som har legat nere under två generationer.

Bageri_red_IMG_0679

 

Detta har hänt…

35 vävstolar är skänkta från Vänner emellan till Plunge i dagsläget.

12 st. finns i Vävkammaren på Kulturhuset

9 st. finns på Jordbruksskolan

3 st. finns på Härbärget för hemlösa

En av vävdeltagarna har fått 2 vävstolar till uppbyggnaden av in vävstuga i Plateliai

De flesta i vävprojektet väver nu så mycket att de behöver en vävstol hemma.

En av deltagarna har haft en egen vävutställning på Museet i Plateliai.

Man väver kjolar och västar till sina folkdräkter, löpare, mattor, dukar, traslöpare och mycket mer. De gör inte enbart det som de lärt sig i projektet utan de utvecklar sin vävning.

Nu har vävdeltagarna så mycket baskunskaper så att de vill ta tag i sina egna vävtraditioner.

vävprojekt3När Vänner emellan var i Plunge i april tittade vi på en konstutställning i Kulturhuset  gjord av folkkonstnärer i och omkring Plunge. Flera av vävdeltagarna deltog i den utställningen.

Jordbruksskolan har ”vävt in” vävningen i ämnen som tex marknadsföring och försäljning.

Man räknar materialpris moms och vinst. Elever har deltagit på marknader och sålt vävda alster men också i lärarrum och på skolan

På Härbärget berättade man att de kan använda vävningen som ett instrument i att få fram individens förmåga och personlighet. Man ka se personens uthållighet, noggrannhet och koncentrationsförmåga, så att man kan använda det i arbetsterapi- och rehabiliteringsprocessen. De berättar att en man som är stressad och behöver utlopp för sin energi kan riva lakan till mattrasor och på så sätt reducera sin stress.

En del är mycket noggranna när de mäter och klipper mattrasor och utvecklar på så sätt sin noggrannhet och kan mycket väl få uppgifter som att klippa eltråd där man behöver vara mycket noga. Man kan också se om personer är ansvarstagande och utför och slutför det som de är ålagda att göra. Så på detta sätt kan vävningen fylla många funktioner.

En av deltagarna i vävprojektet håller på att skriva ett projekt för att man vill ta upp de gamla litauiska vävtraditionerna ochlitauiska hantverkstraditioner över huvud taget.

Man hoppas att få projektpengar till ett  hantverkshus i Plateliaias Nationalpark där man vill ta upp vävtraditioner inom Nationalparken.

Rimantas, den enda manliga vävdeltagaren vill väva daldräll men han har inte riktigt ännu baskunskaperna för att göra detta, men han är på god väg.

Birgitta Karlsson och Ing-Marie Egerström räknar med att ha en fortsättningskurs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.