Föreningen

Bli medlem i vår förening!

Du är välkommen att bli medlem i vår förening, Vänner emellan. Du kan välja att gå med som aktiv medlem och vara med i vår arbetsgemenskap eller att enbart vara stödmedlem. Vilket alternativ du än väljer är du lika välkommen.

Medlemsavgifter enskild medlem 100 kr, hel familj 150 kr. Vill du bli medlem var vänlig betala medlemsavgiften på bankgiro nr. 5613-1089 (Swedbank).

Hjälpsändningar skickas framförallt till Plunge och Birzai (se under fliken ”Hjälpsändningar”). Även andra orter i Litauen har fått ta del av våra hjälpsändningar.

Mål

Vänner emellan:

 • Fortsätter med hjälpsändningar.
 • Stödjer Cyrulis ungdomshus i Plunge samt deras secondhandbutik.
 • Skickar vävstolar till byalag som vill väva.
 • Stödjer bageriet i Birzai samt ett dag- och familjekriscenter.
 • Avsätter medel till studiefonden så att behövande ungdomar i Plunge ska kunna studera vidare.
 • Avsätter medel till Tandvårdsfonden för att främst kvinnor ska få tandvård.
 • Stödjer cykelverkstaden i Plunge.
 • Stödjer Cyrulis sommarläger för barn och ungdomar.

Studiefonden

Vänner emellan har instiftat en studiefond för ungdomar i Plunge så att de ska kunna studera vidare efter grundskolan. Ett grundvillkor är att man kommer från bidragstagande familjer. Kunskap kan vara en nyckel till ett bättre liv och dessa ungdomar ska förhoppningsvis ges möjlighet att bryta negativa mönster som deras föräldrar hamnat i.

 1. Fondens mål och uppgift är att stödja Cyrulis ungdomar att kunna läsa vidare efter grundskolan på högskola, universitet, yrkesskola eller collegium i Litauen.
 2. Ungdomar som inte deltar i Cyrulis verksamhet och som bor i Plunge ska också ha möjlighet att ansöka ur studiefonden. Krav är att studierna bedrivs på heltid och att dessa ungdomar som kan komma i åtnjutande av detta stipendium ska studera socialt arbete eller psykologi.

Tandvårdsfonden

 • Vänner emellan har instiftat en tandvårdsfond för att hjälpa mammorna till barnen och ungdomarna som deltar i Cyrulis verksamhet. Av 29 mammor har 22 mammor behov av genomgripande tandvård. 10 mammor är nu färdigbehandlade.
 • En mamma på Cyrulis sa ”har man dåliga tänder ler man inte och man får ett dåligt självförtroende”. Dessa mammor vill vara en förebild för sina barn och att le sprider glädje. Mammorna behöver vara ambassadörer för sina barn. En bra tandstatus har betydelse när man söker arbete.
 • Vill du stödja tandvårdsfonden sätt in ett bidrag på Vänner emellans bankgirokonto 5613-1089. Du som inte är medlem och vill stödja fonden, bli medlem nu så går din medlemsavgift till tandvårdsfonden. Avgiften är 100 kr per person eller 150 kr per familj.

Kommentarer inaktiverade.